Izbornik

„Draga djeco!Velika je ljubav moga Sina.  Kada biste spoznali veličinu njegove ljubavi ne biste mu se prestali klanjati i zahvaljivati. Uvijek je živ s vama u Euharistiji jer je Euharistija ...
Load More