Izbornik

Međunarodni seminar za BRAČNE PAROVE

Međunarodni seminar za BRAČNE PAROVE
Niz godina se održava Međunarodni seminar za bračne parove koji je inicirao pokojni fra Slavko Barbarić odgovarajući na pozive iz Gospinih poruke, te izazove vremena i potrebe hodočasnika. Seminar u središte postavlja sakramenat braka i obitelj.
  

19. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA BRAČNE PAROVE

Devetnaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se

u Međugorju  od  7. do 10. studenoga  2018. godine.

Program