Izbornik

Svemogući Bože, koji si na posebnom drvu Križa trpio za moje grijehe, budi sa mnom i milostiv mi budi! Sveti Križu Isusa Krista, budi meni nada! Sveti Križu Isusa Krista izlijevaj svoju ...

Križni put U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.O.Amen. PRISTUPNA MOLITVAMilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo moja duša s Tvojom rastuženom Majkom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom ...
That's All