Izbornik

Opće upute o humanitarnim djelatnostima vezanim za MeđugorjeDuhovni pokret Kraljice Mira u svijetuPokret, koji je uslijedilo nakon ukazanja Kraljice Mira u Međugorju, obuhvaća hodočašća u ...

Duhovni pokret Kraljice Mira u svijetuPokret, koji je uslijedilo nakon ukazanja Kraljice Mira u Međugorju, obuhvaća hodočašća u Međugorje, osnivanje centara mira i molitvenih skupina po ...

 Molimo sve Medije - da se prijave na Uredu informacija - da surađuju sa Župnim uredom župe Međugorje  - da surađuju sa Informativnim centrom MIR Međugorje - da za daljne informacuje ...

Podsjetnik organizatorima i pratiteljima hodočašća Još jedanput podsjećamo organizatore i pratitelje hodočašća da bez dozvole Župnog ureda nikome nije dopušteno voditi skupine po ...

Opće upute svećenicima na hodočašću u Međugorju U ime svih svećenika koji služe u ovoj župi želim Vam iskrenu dobrodošlicu u župu Međugorje. Od srca Vam zahvaljujem na želji i ...

  Napomene i informacije hodočasnicima Dragi hodočasnici! U ime svih svećenika koji služe u ovoj župi, želim iskrenu dobrodošlicu vama, koji dolazite u Međugorje kao duhovni voditelji ...
That's All