Izbornik

Ivanka Ivanković - Elez

Ivanka Ivanković - Elez

Ivanka Ivanković – Elez, rođena je 21. lipnja 1966. u Bijakovićima, župa Međugorje. Ona je prva ugledala Gospu i prva pričala sa njom. Imala je svakodnevna ukazanja do 7. svibnja 1985. Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput godišnje – na obljetnicu ukazanja 25. lipnja. Ivanka je udana, ima troje djece i s obitelji živi u Međugorju. Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila je molitva za obitelj.

Rođenje: 21. lipnja, 1965., Bijakovići, župa Međugorje
Mjesto prebivališta:
Međugorje

Obitelj: udana, troje djece

Svakodnevna ukazanja: 24. lipnja 1981. - 7. svibnja 1985.
Izvandredna ukazanja: jednom godišnje, 25. lipnja
Broj otkrivenih tajni:
10

Posebna misija: svijedočiti da postoji vječni život, objavljivanje zapisa o budućnosti Crkve i budućnosti Svijeta
Molitvena nakana: za obitelj

Ivanka uvijek svjedoči kako je ona živi dokaz da život poslije ovog života postoji jer je ona imala priliku pet puta vidjeti svoju majku koja je umrla dva mjeseca prije Gospinih ukazanja. Tako je bilo i tijekom posljednjeg dnevnog ukazanja koje je Ivanka imala, a to ukazanje je trajalo sat vremena. Svoju majku je tada mogla zagrliti, poljubiti i ona joj je rekla kako je ponosna na nju. Ivanka kaže da je vidjela mamu baš kao što vidi i ostale ljude, da je ona bila lijepa i na njoj nije bilo tragova bolesti i iscrpljenosti poradi koje je i umrla tako mlada. Ivanka uvijek ponavlja kako je to svjedočanstvo za cijeli svijet, ne samo za nju, kako doista postoji život nakon smrti.

Gospa je tijekom godina ukazanja povjerila Ivanki budućnost svijeta i budućnost crkve. Ivanka će to objaviti kada za to dođe vrijeme.