Izbornik

Mirjana Dragićević - Soldo

Mirjana Dragićević - Soldo

Mirjana Dragićević – Soldo, rođena je 18. ožujka, 1965. u Sarajevu. Imala je svakodnevna ukazanja od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će do kraja života imati ukazanje jedanput godišnje – 18. ožujka. Također joj je rekla kako će imati izvanredna ukazanja i ta su ukazanja započela 2. kolovoza 1987.godine. Od tog mjeseca, Mirjana svakog drugog u mjesecu čuje u sebi Gospin glas i sa njom moli za nevjernike (za one koji još nisu upoznali ljubav Božju), te ju katkada i vidi. Mirjana je udana, ima dvoje djece i sa obitelji živi u Bijakovićima. Molitvena nakana koju joj je Gospa povjerila je ona za nevjernike, ili kako ih Gospa naziva - one koji nisu upoznali ljubav Božju.

Rođenje: 18. ožujka, 1965., Sarajevo
Mjesto prebivališta: Bijakovići, župa Međugorje
Obitelj: udana, dvoje djece

Svakodnevna ukazanja: 24. lipnja 1981. - 25. prosinca 1982.
Izvandredna ukazanja: jednom godišnje, 18. ožujka, svakog drugog u mjesecu
Broj otkrivenih tajni:
10

Posebna misija: objavljivanje tajni
Molitvena nakana:
za nevjernike (za one koji još nisu upoznali ljubav Božju)

Onoga dana kada je Gospa povjerila desetu tajnu Mirjani Dragićević – Soldo, dala joj je pergament na kojem su te tajne zapisane. Taj pergament je kao papir A4 formata i podsjeća na papir, teksturom se može svinuti ili zgužvati ali ne i poderati. Mirjana je jedina koja može vidjeti tekst koji je napisan na njemu, a ona napamet zna što, kada i gdje će se dogoditi. Kada joj je Gospa dala pergament, rekla joj je da mora izabrati jednog svećenika koji će te tajne objaviti svijetu. Ona je izabrala fra Petra Ljubičića i on je prihvatio tu misiju. Mirjana je rekla kako će se deset dana prije određenog događaja, ona i fra Petar sastati i ona će mu tada saopćiti što se treba dogoditi. Provest će sedam dana u molitvi i postu o kruhu i vodi. Tri dana prije svakog događaja, fra Petar je dužan objaviti ono što će vidjeti na pergamentu.