Izbornik

Župa Međugorje

Župa Međugorje

Župa Svetog Jakova Apostola - Međugorje nalazi se u Brotnju u Bosni i Hercegovini, 25 km jugozapadno od Mostara. Međugorje (ime je slavenskog podrijetla, a označava područje između dva gorja) sa selima Bijakovići, Vionica, Miletina i Šurmanci, čini rimokatoličku župu Svetog Jakova Apostola u kojoj danas (2017. g.) živi oko 5200 stanovnika. Za nju se pastoralno brinu svećenici Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Marijina.

Župa je nastala 1892 god. izdvajanjem iz župe Gradnići.

1981. godine, kada su počela Gospina ukazanja, život župe se potpuno promijenio. Gospa je, naime, osim njih šestero vidjelaca, odabrala i cijelu župu i hodočasnike za svoje svjedoke i suradnike.

To se posebno očitovava u poruci koju je dala rekavši:  „Ja sam ovu župu na poseban način odabrala i želim je voditi.“ (1.3.84.g.)