Izbornik

Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. svibnja. 2018.

Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. svibnja. 2018.

Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 2. svibnja, 2018.

Draga djeco, Moj Sin, koji je svjetlo ljubavi, sve što je činio i čini iz ljubavi je činio. Tako i vi, djeco moja, kada živite u ljubavi i ljubite svoje bližnje, vršite volju moga Sina. Apostoli moje ljubavi, učinite se malenima, svoja čista srca otvorite mome Sinu da može djelovati preko vas. Uz pomoć vjere ispunite se ljubavlju. Ali, djeco moja, ne zaboravite da je Euharistija srce vjere. To je moj Sin koji vas hrani svojim tijelom i jača svojom krvlju. To je čudo ljubavi: moj Sin koji uvijek iznova dolazi, živ, da oživi duše. Djeco moja, živeći u ljubavi vršite volju moga Sina i On živi u vama. Djeco moja, moja majčinska želja je da ga uvijek ljubite više, jer On vas zove svojom ljubavlju, daruje vam ljubav da biste je vi širili svima oko sebe. Po njegovoj ljubavi, kao majka sam s vama da bi vam govorila riječi ljubavi i nade, da bi vam govorila vječne riječi—pobjednice nad vremenom i smrću, da bi vas pozvala da mi budete apostoli ljubavi. Hvala vam.