Izbornik

će se održati od 7. do 10. studenog 2018.g.  Tema: Živjeti od Božje riječi„Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (Lk 24, 45)U Gospinoj školi Program: Srijeda , 7. studenoga 2018.14.00 ...

„Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem. Ovo je, dječice, milosno vrijeme, vrijeme i poziv na obraćenje za vas i buduće naraštaje. Zato vas ...

će se održati od 7. do 10. studenog 2018.g.  Tema: Živjeti od Božje riječi„Tada im otvori pamet da razumiju Pisma“ (Lk 24, 45)U Gospinoj školi Program: Srijeda , 7. studenoga 2018.14.00 ...

„Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem. Ovo je, dječice, milosno vrijeme, vrijeme i poziv na obraćenje za vas i buduće naraštaje. Zato vas ...

Mjesec listopad, kao i mjesec svibanj, na poseban način je posvećen Blaženoj Djevici Mariji.  Papa Franjo pozvao je vjernike iz cijeloga svijeta da svakodnevno mole krunicu tijekom cijelog ...

Poruka, 25. rujna 2018.  „Draga djeco! I priroda vam pruža znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam daje. I, vi, ste mojim dolaskom primili obilje darova i plodova. Dječice, koliko ste ...

U organizaciji Obiteljskog savjetovališta Međugorje 22. rujna 2018.g., u dvorani Ivana Pavla II. (žuta dvorana) održat će se seminar za obitelj. Seminar će obuhvatiti interaktivna predavanja sa ...

Na blagdan uzvišenja Svetoga Križa, 09.09.18 Međugorje   Vaša Ekscelencijo, Monsinjor apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini, Vaša Ekscelencijo, Biskupe iz Paragvaja, Dragi svećenici i ...
Load More