Izbornik

Krunica

Krunica

Molitva krunice

Načini se znak križa, izmoli Apostolsko Vjerovanje, te se prije svakog otajstva kaže razmatranje i moli Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse

(O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe).

Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Radosna otajstva (Lk 1,47; Lk 2,10) (ponedjeljkom i subotom)

 1. Navještenje anđela Gabrijela Mariji (Lk 1, 26-38; cf: Ef 1:10; Iz 7,14; Iz 9,6)2. Marijin pohod sv. Elizabeti (Lk 1,44; Lk 1,39-56)
 2. Rođenje Isusovo u Betlehemu (Lk 2,10; Lk 2,1-20
 3. Prikazanje Isusovo u hramu (Lk 2,34-35; Lk 2,21-38)
 4. Našašće Isusovo u hramu (Lk 2,50; Lk 2,41-52)

Otajstva svjetla (Iv 8,12) (četvrtkom)

 1. Krštenje na Jordanu (Mt 3,17 i paralele: Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; 2 Kor 5,21)
 2. Svadba u Kani (Iv 2,1-12)
 3. Naviještaj Božjeg kraljevstva s pozivom na obraćenje (Mk 1,15; Mk 2,3-13; Lk 7,47-48; Iv 20,22-23) 
 4. Preobraženje (Lk 9,35 i paralele: Mt 17,1-9; Mk 9,2-10)
 5. Ustanovljenje euharistije (Iv 13,1)

Žalosna otajstva (Iv 16,20) (utorkom i petkom)

 1. Isus se znoji krvavim znojem (Lk 22,42; Mt 26,36-46 i paralele: Mk 14,32-42; Lk 22,40-46)
 2. Isus je bičevan i osuđen na smrt (Mt 27,11-26; Mk 15,2-15; Lk 23,2-5)
 3. Isus je okrunjen trnovom krunom (Mt 27,27-31; Mk 15,16-20; Iv 19,2-3)
 4. Isus nosi svoj križ (Lk 23,26-32)
 5. Isus umire na križu (Fil 2,8; Lk 23,33-49)

Slavna otajstva (Mt 19,28, Iv 17,24) (srijedom i nedjeljom)

 1. Uskrsnuće Isusovo od mrtvih (1 Kor 15,14; Iv 20; Lk 24; Mt 28, Mk 16)
 2. Uzašašće Isusovo na nebo (Dj 1,1-11)
 3. Silazak Duha Svetoga (Dj 2)
 4. Uznesenje Marijino na nebo (Jr 31,22b)
 5. Okrunjenje Marijino na nebesima (Otk 12,1)

 Bildergebnis für krunica