Izbornik

Znanstvena, medicinska i teološka istraživanja

Znanstvena, medicinska i teološka istraživanja

       

Izvor: www.medjugorje.hr  

Francusko - talijanska znanstveno teološka komisija "O izvanrednim događajima koji se događaju u Međugorju"

Međunarodna francusko - talijanska znanstveno teološka komisija "o izvanrednim događajima koji se događaju u Međugorju" koja se sastojala od 17 renomiranih prirodoznanstvenika, liječnika, psihijatara i teologa, došla je, 14. siječnja 1986. u Paini kod Milana u svom istraživanju, do zaključka u 12 točaka:

 1. Na temelju psihološki istraživanja može se kod svih i pojedinih vidjelaca sa sigurnošću isključiti varka i prijevara.
 2. Na temelju medicinskih ispitivanja, testova, klinički promatranja, itd., za sve i pojedine vidioce može se isključiti da se radi o patološkim halucinacijama.
 3. Na temelju rezultata prethodnih istraživanja može se, za sve i pojedine vidioce, isključiti čisto prirodno tumačenje tih pojava.
 4. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati, može se, za sve i pojedine vidioce, isključiti da su te pojave mimonaravnog reda, tj. pod đavolskim uticajem.
 5. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati postoji podudarnost između tih pojava i onih koji se obično opisuju u mističnoj teologiji.
 6. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati, može se govoriti o duhovnim naprecima i naprecima u teološkim i moralnim krepostima vidjelaca, od početka tih pojava do danas.
 7. Na temelju informacija i promatranja koji se mogu dokumentirati, može se isključiti učenje ili držanje vidjelaca koje bi bilo u jasnom proturječju s kršćanskom vjerom ili moralom.
 8. Na temelju informacija ili promatranja što se mogu dokumentirati, može se govoriti o dobrim duhovnim plodovima na narodu uvučenom u nadnaravno djelovanje tih pojava i sklonom njemu.
 9. Nakon više od četiri godine struje i različiti pokreti koji su se rodili u Međugorju. Uslijed tih očitovanja utječu na Božji narod u Crkvi u savršenom skladu s kršćanskim naukom i moralom.
 10. Nakon više od četiri godine može se govoriti o trajnim i objektivnim duhovnim plodovima pokreta rođenih u Međugorju.
 11. Može se tvrditi da svi dobri i duhovni crkveni pothvati, koji su u savršenom skladu s autentičnim učiteljstvom Crkve, nalaze potporu u događajima u Međugorju.
 12. Prema tome, može se zaključiti da je, nakon produbljenog ispitivanja protagonista, činjenica i njihovih učenika, ne samo u lokalnim okvirima nego i s obzirom na opće crkvene odjeke, za Crkvu dobro priznati nadnaravno podrijetlo i prema tomu svrhu događaja u Međugorju.

To je dosad najsavjesnije i najpotpunije istraživanje međugorskih fenomena, pa upravo zato najpozitivnije što se o njemu dosad znanstveno -teološki reklo.

Francuska ekipa stručnjaka (dr. Henri Joyeux)

Ozbiljan posao ispitivanja vidjelaca također je poduzela francuska ekipa stručnjaka sa gospodinom Henri Joyeuxom na čelu. Ona je, služeći se najmodernijim aparatima i stručnim znanjem, ispitivala unutarnje reakcije vidjelaca prije, za vrijeme i poslije ukazanja. Isto tako i sinkronizaciju njihovih reakcija u očima, ušima, srcu i mozgu. Rezultati su te komisije bili vrlo značajni. Oni su pokazali da je objekt opažanja izvan vidjelaca i da je isključena svaka manipulacija izvana ili međusobni dogovor vidjelaca. Rezultati s pojedinačnim elektroencefalogramima i drugim reakcijama sabrani su i obrađeni u posebnoj knjizi (H. Joyeux – R. Laurentin, Etudes medicales et scientifiques sur les apparitions de Međugorje, Paris 1986).

Rezultati spomenute komisije potvrdili su zaključke međunarodne komisije i sa svoje strane dokazali da su ukazanja o kojima svjedoče vidioci fenomen koji nadilazi današnju znanost i da sve upućuje na neki drugi nivo zbivanja.

Institut za granična područja znanosti (IGW) – Innsbruck
Centar za studije i ispitivanja psihofiziologije stanja svijesti – Milano
Europska škola za psihoterapijsku dijagnozu – Milano
Parapsihološki Centar – Bologna

Na zahtjev Župnog ureda iz Međugorja učinjeno je psihofiziološko i psihodijagnostičko istraživanje na subjektima koji su od 1981. poznati kao vidioci skupine iz Međugorja.

Istraživanje se obavljalo u četiri termina:

 • Prvo istraživanje je obavljeno 22. i 23. travnja 1998. u kući za Kršćanske susrete u Capiago Intimiano (Como), koju vode oci dehonijanci. Ovom prilikom ispitivani su: Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Vicka Ivanković.
 • Drugo istraživanje je obavljeno 23. i 24. srpnja 1998. u Međugorju. Ispitivani su Mirjana Soldo-Dragićević, Vicka Ivanković i Ivanka Elez-Ivanković.
 • Treće istraživanje, samo psihodijagnostičko, obavila je kanadska psihologinja Lori Bradvica u suradnji s fra Ivanom Landekom nad Jakovom Čolom.
 • Četvrto psihofiziološko snimanje obavljeno je 11. prosinca 1998. u istoj kući za Kršćanske susrete u Capiago Intimiano (Como) s Marijom Pavlović.

Nepotpunost psihofiziološkoga istraživanja uzrokovana je djelomičnom suradnjom nekih subjekata, koji se nisu podložili onome što je tražila radna skupina i to bilo zbog svojih obiteljskih ili socijalnih obveza, bilo zbog osobne pridržanosti, iako su ih fra Slavko Barbarić i fra Ivan Landeka na to poticali bez ikakva utjecaja na programe radne skupine. Radna skupina je nazvana "Međugorje 3", jer su osim pojedinačnih liječničkih ili psiholoških istraživanja prije ovoga istraživanja radile dvije radne skupine: prva skupina francuskih liječnika 1984., i druga skupina talijanskih liječnika 1985. Osim toga su trojica europskih psihijatara, 1986., učinila samo psihijatrijsko-dijagnostičko istraživanje.

U radnoj skupini "Međugorje 3" sudjelovali su:

 • Vel. Andreas Resch, teolog-psiholog iz Instituta za granična područja znanosti, Innsbruck, generalni koordinator;
 • dr. Giorgio Gagliardi, liječnik psihofiziolog iz Centra za istraživanja stanja svijesti, Milano, član profesorskog zbora Europske škole Amisi Milano i parapsihološkog centra iz Bologne;
 •   dr. Marco Margnelli, liječnik psiholog i neurofiziolog iz Centra za istraživanja stanja svijesti, član profesorskog zbora Europske škole Amisi Milano i parapsihološkog centra Bologna;
 • dr. Mario Cigada, liječnik, psihoterapeut i okulist, član profesorskog zbora Europske škole Amisi, Milano;
 • dr. Luigi Rovagnati, neurokirurg, asistent neurokirurgije za sveučilišta s Milanu, član profesorskog zbora na Europskoj školi za hipnotičku psihoterapiju Amisi, Milano;
 • dr. Marianna Bolko, liječnica psihijatar i psihoanalitičar, docent za specijalizaciju u psihoterapiji na sveučilištu u Bologni;
 • dr. Virginio Nava, psihijatar, primarius psihijatrijske bolnice Como;
 • dr. Rosanna Constantini, psiholog, docent na sveučilištu Auxillium u Rimu;
 • dr. Fabio Alberghina, liječnik internist;
 • dr. Giovanni Li Rosi, liječnik, ginekolog u bolnici u Varese i specijalist za hipnotičku psihoterapiju u Amisiju, Milano;
 • dr. Gaetano Perriconi, liječnik internist u bolnici FBF u Erbi / Como;
 • prof. Massimo Pagani, liječnik internist, profesor interne medicine na sveučilištu u Milanu;
 • dr. Gabriella Raffaelli, znanstvena tajnica;
 • Florella Gagliardi, tajnica, asistent zajednice.

Slijedećim testovima istraživali smo aktualnu psihofizičku i psihološku situaciju:

 • osobna anamneza;
 • liječnička anamneza;
 • MMPI, EPI, MHQ, stablo test, test osobe, Ravenove matrice, Rorschachov test, test ruke, test istine i laži prema Valsecchi;
 • neurolški pregled;
 • kompjuterizirana poligrafija (električna aktivnost kože, pletismografia-periferna srčana kapilarna aktivnost i srčana frekvencija, kostalna i dijafragmatička pneumografija) za vrijeme iskustva ukazanja, za vrijeme izazivanja sjećanja na ukazanje hipnozom i za vrijeme vođene vizualizacije;
 • dinamičko registriranje arterioznog pritiska prema Holteru;
 • dinamičko snimanje ecg i respirograma prema Holteru;
 • pupilarni refleksi (fotomotor) i amikamentozni refleks;
 • video snimci;
 • fotografije.

Za sve učinjene testove vidioci su se uvijek odlučivali u punoj slobodi, spremnosti i suradnji.

Iz ovih psihološko-dijagnostičkih istraživanja proizlazi:

U razdoblju od 17 godina, od početka njihovih iskustava u ukazanju, subjekti ne pokazuju nikakve patološke simptome kao smetnje transa, disocijativne smetnje i smetnje gubljenja stvarnosti.

Svi su ispitivani subjekti, međutim, pokazivali simptome koji se odnose na reakcije opravdanoga stresa koji nastaje prevelikom egzogenom i endogenom emocionalnom stimulacijom kao posljedica svakidašnjeg života.

Iz njihovih osobnih svjedočenja proizlazi da početno i naknadno promijenjeno stanje svijesti nastaje zbog neobičnih iskustava koje su oni sami prepoznali i definirali i još uvijek prepoznaju kao viđenje/ukazanje Gospe.

Psihijatrijsko i psihološko istraživanje na osobama koje je imalo cilj definirati osobne značajke pojedinih subjekata ne može biti objavljeno budući da potpada pod zaštitu osobnih podataka.

Psihofiziološko istraživanje je učinjeno na četiri stanja svijesti:

 • budno stanje;
 • promijenjeno stanje svijesti (hipnoza s izazivanjem stanja ekstaze);
 • stanje vizualizacije mentalnih slika;
 • promijenjeno stanje svijesti (definirano kao ekstaza ukazanja).

Svrha je bila ispitati je li ekstatično stanje ukazanja, koje je registrirano već 1985. od radne skupine talijanskih liječnika, još uvijek prisutno ili su nastupile promjene. Osim toga htjelo se ispitati moguće koincidencije/divergencije s ostalim stanjima svijesti kao vođeno vizualiziranje ili hipnoza.

Učinjeno istraživanje je pokazalo da se ekstatička fenomenologija može usporediti s onom iz 1985., s nešto manjim intenzitetom.

Hipnotičko izazivanje stanja ekstaze nije uzrokovalo fenomenologiju spontanih iskustava i stoga se može zaključiti da ekstatička stanja spontanih ukazanja nisu bili stanja hipnotičkog transa.

Capiago Intimiano, 12. XII. 1998.

Supotpisnici:
Vel. Andreas Resch, Dr. Giorgio Gagliardi, Dr. Marco Margnelli,
Dr. Marianna Bolko i Dr. Gabriela Raffaelli

Individualna istraživanja

Znanstveni rad Dr. Františeka Mračeka o jednoj osporavanoj Vickinoj ekstazi

Siječanj 2003. -Dr. František Mraček, doktor prirodnih znanosti iz Praga, dostavio nam je zanimljiv znanstveni rad o osporavanoj Vickinoj ekstazi od 14. siječnja 1985., kojeg želimo staviti na raspolaganje svim prijateljima Međugorja. (Tekst i hrvatski prijevod: dobrotom www.verite.cz)

Istinitost ekstaze Vicke prilikom ukazanja u Međugorju

U nizu zemalja je bio prikazivan televizijski film „Čudesna ukazanja“ koji je snimio novinar Arthur C. Clark. U tom filmu autor pokušava prirodnim putem objasniti tajanstvene pojave pri marijanskim ukazanjima. Nažalost ta objašnjenja su sa gledišta fizike, optike i medicine prilično neozbiljna. Upoznajmo slučaj ekstaze Vicke u Međugorju.

Karakter pojave prema autoru filma: Prilikom ukazanja Djevice Marije četvorici vidioca u Međugorju (14. siječnja 1985) učinio je vozač kamiona Jean Luis slijedeći pokus. Prema očima Vicke je usmjerio karate zahvat sa dva ispružena prsta. Vicka je, prema njegovim riječima, na ovaj potez izmaknula glavu i žmirnula. Nakon ukazanja je navodno rekla, da se u tom trenutku prepala jer se bojala da će Djevici Mariji ispasti mali Isus iz naručja.

Autor filma je ustvrdio da se ne radi o ekstazi nego o svjesnoj reakciji te nadalje izrazio sumnju da je Vicka nastojala ovo tumačenje prikriti laganjem.

Primjedba: Svjesna reakcija žmirkanje očnim kapcima može prilikom ugrožavanja nastati kada oko registrira promjenu pokreta ili promjenu veličine predmeta za 1´ (za jednu ugaonu minutu). Na udaljenosti 20 cm od oka radi se o promjeni od 0,06 mm.

Budući su se prsti ruke Jeana Luisa kretali prema oku na udaljenosti barem 40 cm, moglo je oko  registrirati osjećaj ugroženosti na toj udaljenosti pri promjeni položaja od 0,12 mm. Prilikom pomaka prsta u smjeru prema oku  (krivulja A) takav mali otklon u pomicanju prsta je mogao vrlo lako nastati. Tada su naredbu iz mozga  za zatvaranje kapaka dobili očni mišići kapaka pri uobičajenoj brzini prijenosa informacije u nervima od 25 m/s i dužini nerva između mozga i kapaka od oko 10 cm za 1/250 sekunde. To je desetina vremena između dvije susjedne slike na videokameri. Dakle početak zatvaranja kapaka, ako bi se radilo o svjesnoj reakciji, bi došao u razdoblju između slika  broj 0 i broj 1. Ali stvarno, početak zatvaranja kapaka (krivulja B) je „došao“  dvije slike kasnije.

Zašto je došlo do tog kašnjenja? Radi razjašnjenja pratimo krivulju A. Na sve četiri slike koje  prikazuju poziciju prsta u blizini kapaka je očito, da se prst ne dotiče  kapaka. Na slici označenoj  brojem 3 je udaljenost od kapaka oko 8 mm. Ali treba si posvijestiti da videokamera snima sliku svaku 1/25 sekunde. A kada provučemo kroz točke sa različitom udaljenosti prstiju od kapaka krivulju (provedemo interpolaciju) ustanovimo da je najbliža udaljenost između prsta i oka prije slike broj 3. Dapače na osnovu interpolacije možemo smatrati da je udaljenost bila nula, te da je došlo do doticanja krajem prstiju u oblasti kapaka. Dakle žmirkanje je prema ovoj pretpostavci izazvano direktnim doticajem prsta. Pa i kada do direktnog doticaja ne bi došlo može žmirkanje biti izazvano naglim narušavanjem elektromagnetskog polja od strane krajeva prstiju u okolici mišića kapaka. Dakako postoje i daljnji razlozi radi kojih je moglo stvarno doći do doticaja.

Razmotrimo pokret glave. S obzirom na pokret prsta prema oku došlo je do otklona glave od oko 14 mm. Taj pokret je nastao za približno 1/50 sekunde. Ovaj otklon je „trajao“ oko 4 slike a potom se glava vraćala u prvotni položaj. Kada bi taj pokret glavom nastao u vezi sa osjećajem ugroženosti, glava bi se počela otklanjati doduše  nešto kasnije nego što je počelo zatvaranje kapaka, ali vremensko kašnjenje bi bilo s obzirom na tri puta dulje nervne trase do mišića koje pokreću glavom samo 1/80 sekunde. To je trećina vremena između susjednih snimaka, tako da bi pokret  glave trebao nastati u razdoblju  snimanja slike označene brojem 1. Stvarno je ali nastao četiri slike kasnije, što isključuje mogućnost, da je bio prouzročen reakcijom na ugroženost.

Navedeni nesklad  se može obrazložiti time, da je do kontaktnog doticanja stvarno došlo, te je preko prstiju glava dobila impuls ka otklonu od oko 14 mm. Radilo se o elastičnom udaru, čije reakcije pokazuje određeno kašnjenje. Tu pretpostavku pojačava i stvarnost, da se glava Vicke, budući je udar bio vođen ka lijevom oku, okrenula lagano udesno.

Nadalje je također važno, da se glava Vicke odmah vratila nakon otklona od 14 mm u prvotni položaj. Naime, kada bi pokret glave bio rezultat ugroženosti, glava se ne bi vratila u prvobitni položaj nego bi se otklonila daleko više. To znači, da mišići, koji drže glavu, nisu dobili iz mozga svjesnu naredbu za otklanjanje glave, nego su  svojom elastičnošću  vratili glavu u prvotni položaj. Mali otklon i povratak glave u prvotni položaj također pokazuju da se nije radilo o svjesnoj reakciji izazvanoj osjećajem ugroženosti.

Zaključak: Iz vremenskih ovisnosti dobivenih iz videosnimka i toka događanja je očito, da se kod Vicke radi o podsvjesnoj reakciji, što također jednoznačno potvrđuje nepromijenjeni izraz lica na svim slikama. Konačno to potvrđuje i izjava Vicke da to ugrožavanje nije registrirala. Predloženo obrazloženje reakcije Vicke i drugih pojava u navedenom video filmu je zasnivano na naivnim razmišljanjima bez i najmanjeg uzimanja u obzir običnih fizikalnih i biofizikalnih znanstvenih spoznaja.

RNDr. Ing. František Mraček, Csc.

František Mraček (rođen 12.4.1934) je završio matematičko fizikalni fakultet Karlovog univerziteta u Pragu u struci teoretska fizika i postigao titulu RNDr. (Doktor prirodnih znanosti). Nadalje je pohađao Češku visoku tehničku školu u Pragu, specijalizaciju precizna mehanika i optika te postao diplomirani inženjer strojarstva. Znanstvenu titulu Csc. (Kandidat znanosti) je dobio za dugogodišnje istraživanje prijenosa slike putem slikotvornog lanca u moždani centar. Pomoću eksperimenata je matematski opisao neke ovisnosti kod transformacije slike na sitnicu oka, što je omogućilo veće shvaćanje prijenosa slike ljudskim okom. Priznato mu je više od 30 pronalazaka sa svjetskim prioritetom. Konstruirao je nove optičke elemente, koji su omogućili kvalitetniju izvedbu filmskih, televizijskih osvjetljavajućih i laserskih sistema. Od mladosti se zanimao za determiniranost i slobodnu volju čovjeka kao i za utjecaj fizikalnog djelovanja na psihu čovjeka.