Izbornik

Posvetna molitva srcu Isusovu

Posvetna molitva srcu Isusovu

O Isuse, znamo da si ti bio blag
i da si za nas srce svoje dao.
Ono je okrunjeno trnovom krunom
i našim grijesima.

O znamo da nas i dan danas moliš
da ne propadnemo.
Isuse, sjeti nas se kada sagriješimo.
Po svom Presvetom Srcu,
udijeli nam da se svi ljubimo.

Nek’ nestane mržnje među ljudima.
Pokaži svoju ljubav.
Mi te svi volimo i želimo
da nas zaštitiš od grijeha
svojim pastirskim Srcem.

Uđi u svako srce, Isuse!
Kucaj, kucaj na naša srca.
Budi strpljiv i neumoran.
Mi smo još zatvoreni, jer još nismo
dobro shvatili tvoju ljubav.

Kucaj ustrajno i daj,
o dobri Isuse, da ti otvorimo srce,
bar kad se sjetimo tvoje muke
podnesene za nas. Amen

(Molitva izdiktirana Jeleni i Marijani Vasilj 28.11.1983.)