Izbornik

Posvetna molitva srcu Marijinom

Posvetna molitva srcu Marijinom

O prečisto Srce Marijino,
prepuno dobrote,
pokaži svoju ljubav prema nama.

Tvoga srca plamen, o Marijo,
neka siđe na sve ljude.
Mi te beskrajno volimo.
Utisni u naša srca pravu ljubav
da čeznemo za tobom.

O Marijo, blaga i ponizna srca,
sjeti nas se kad sagriješimo.
Ti znaš da svi ljudi griješe.

O daj da po tvom prečistom i majčinskom srcu
ozdravimo od svake duhovne bolesti.

O daj da uvijek mognemo gledati
dobrotu tvoga majčinskog Srca
i da se po plamenu tvoga Srca obratimo. Amen.

Molitva izdiktirana Jeleni i Marijani Vasilj 28.11.1983.