Izbornik

Posvetna molitva Majci dobrote, ljubavi i milosrđa

Posvetna molitva Majci dobrote, ljubavi i milosrđa

O Majko moja,
Majko dobrote, ljubavi i milosrđa,
beskrajno te volim
i prikazujem ti se.
Po svojoj dobroti, ljubavi
i milosti spasi me.
Ja želim biti tvoja.

Beskrajno te volim,
i želim da me čuvaš.
Iz srca te molim, Majko dobrote,
daj mi svoju dobrotu,
da s njom stečem raj.

Molim te za tvoju beskrajnu ljubav
da mi daš milosti,
da mogu ljubiti svakoga
kako si ti ljubila
Isusa Krista.
I za milost te molim
da mogu biti milostiva prema tebi.

Prikazujem ti se sasvim i želim
da budeš na svakom koraku sa mnom.
Jer ti si puna milosti.
I želim da ih nikad ne zaboravim.

I ako ih izgubim,
molim te da mi ih povratiš. Amen.

MOLITVA IZDIKTIRANA JELENI VASILJ  19.4.1983.